ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣ

  • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΤΕΝΟΝΤΩΝ - ΟΣΤΩΝ - ΟΝΥΧΩΝ
  • ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
  • ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  • ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
  • ΝΟΣΟΣ DUPUYTREN
  • ΝΟΣΟΣ DEQUERVEN
  • ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ

               - Συνδακτυλία
               - Πολυδακτυλία
               - Καμπτοδακτυλία - Κλινοδακτυλία