ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΡΥΖΑΣ

Ο Τριαντάφυλλος Βρύζας είναι πλαστικός χειρούργος στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται τόσο με την επανορθωτική πλαστική, όσο και με την αισθητική χειρουργική. Η πλαστική χειρουργική είναι μία ειδικότητα που λύνει σύνθετα προβλήματα και είναι ξεχωριστή ανάμεσα στις χειρουργικές ειδικότητες, διότι κάθε ασθενής παρουσιάζεται με ένα πρόβλημα που απαιτεί μοναδική λύση. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγγενούς δυσμορφίας, ατυχήματος, νόσου ή γήρανσης.
 

Η επανορθωτική και η αισθητική χειρουργική είναι από κοινού οι βασικοί πυλώνες της πλαστικής χειρουργικής. Η επανορθωτική θα καλύψει ελλείμματα που προέρχονται από αφαίρεση όγκων, θα διορθώσει δυσμορφίες που εμφανίζονται από τη γέννηση ή μετά από ατύχημα, θα καλύψει ελλείμματα κατακλίσεων και θα δώσει λύση σε συγγενείς δυσμορφίες και κακώσεις στην άκρα χείρα. Η αισθητική χειρουργική, άμεσα συνδεδεμένη με την επανορθωτική χειρουργική αφού αποτελεί συνέχεια της, θα διορθώσει δυσμορφίες και θα βελτιώσει την εικόνα περιοχών του σώματος, όπου αυτή έχει αλλοιωθεί με τις αυξομειώσεις βάρους ή με το πέρασμα του χρόνου.
 

Ο πλαστικός χειρουργός συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη, την επιδεξιότητα και την εμπειρία, για να δώσει λύσεις σε σύνθετα ή απλούστερα προβλήματα, που όμως επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογική διάθεση των ασθενών, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές που συχνά απαιτούν τη συνδρομή μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.