• Αυξητική Μαστοπλαστική
  • Βραχιονοπλαστική Ι
  • Βραχιονοπλαστική ΙΙ
  • Μαστοπηξία
  • Μηροπλαστική
  • Μηροπλαστική
  • Ανάπλαση Μαστού Θηλής (Μαστεκτομή)
  • Ραγάδες
  • Fractional
  • Skin Flap Reconstruction
Αυξητική Μαστοπλαστική
Βραχιονοπλαστική Ι
Βραχιονοπλαστική ΙΙ
Μαστοπηξία
Μηροπλαστική
Μηροπλαστική
Ανάπλαση Μαστού Θηλής (Μαστεκτομή)
Ραγάδες
Fractional
Skin Flap Reconstruction