• by admin_plvr
  • 3 May 2021
  • 2

Αποκατάσταση μαστών μετά από προφυλακτική μαστεκτομή

0 Πλαστικός Χειρουργός Τριαντάφυλλος Βρύζας τονίζει τη σημασία της προφυλακτικής μαστεκτομής  για την υγεία της γυναίκας και αναλύει τους τρόπους που γίνεται η αποκατάσταση του μαστού. Η προφυλακτική μαστεκτομή είναι μία χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ο ένας ή και οι δύο μαστοί με σκοπό τη σημαντική μείωση του κίνδυνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού μελλοντικά. Σύμφωνα με τον NCI (Εθνικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο του Μαστού στις ΗΠΑ), στις γυναίκες υψηλού ρίσκου η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού θα μειωθεί κατά 90%-95%. Η πιο συχνή ένδειξη αφορά γυναίκες με γνωστή γενετική προδιάθεση, καθώς και ασθενείς με ετερόπλευρο καρκίνο του μαστού, που επιθυμούν προφυλακτική μαστεκτομή στον άλλο. Η Εταιρία Χειρουργικής· Ογκολογίας της Αμερικής περιγράφει συγκεκριμένες ενδείξεις που αποτελούν οδηγό για την ασθενή και τον χειρουργό.
Ωστόσο, η απόφαση για την προφυλακτική μαστεκτομή θα πρέπει να ληφθεί μετά από περίσκεψη, μετά τη συμβουλή του θεράποντα Χειρουργού μαστού, του Ογκολόγου και του Πλαστικού Χειρουργού.

Υψηλού κινδύνου θεωρούνται γυναίκες που έχουν:

  • οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού (μητέρα, αδερφή ή κόρη, ειδικά πριν τα 50)
  • βρεθεί θετικές σας γονιδιακές μεταλλάξεις για BRC ΑΙ, BRCA2 ή PALB2 κ.ά.
  • οι ίδιες ιστορικό Ca μαστού
  • διαγνωστεί με λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS)
  • υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στον θώρακα πριν τα 30
  • ευρεία ανάπτυξη μικροεπασβεστώσεων ή πολύ «πυκνούς» μαστούς
Ωστόσο, η απόφαση για την προφυλακτική μαστεκτομή θα πρέπει να ληφθεί μετά από περίσκεψη, μετά τη συμβουλή του θεράποντα Χειρουργού μαστού, του Ογκολόγου και του Πλαστικού Χειρουργού. Η δυνατότητα σήμερα υψηλής ποιότητας αποκατάστασης βοηθά στη λήψη αποφάσεων. Συχνότατα, προτιμάται η άμεση αποκατάσταση, δηλαδή, στην ίδια επέμβαση ν’ ακολουθήσει και η αποκατάσταση. Υπάρχουν, όμως, παράγοντες που υπαγορεύουν καθυστερημένη αποκατάσταση. Γενικά, είναι αποδεκτό ότι στις περιπτώσεις μαστεκτομής με διατήρηση δέρματος, η άμεση αποκατάσταση διατηρεί τη μεγαλύτερη ποσότητα δέρματος του μαστού κι ελαχιστοποιεί την ύπαρξη ουλών μετεγχειρητικά. Τέλος, μειώνει τον αριθμό των παρεμβάσεων που απαιτούνται μετεγχειρητικά για την τελειοποίηση του σχήματος των μαστών.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

με Ενθέματα Σιλικόνης
Σε αυτή χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης, τα οποία καλύπτονται με τους μυς του θώρακα, γειτονικούς μύες ή συμπληρωματικά με m χρήση βιολογικών μοσχευμάτων. Είναι σημαντικό τα ενθέματα να καλύπτονται πλήρως από ιστούς αυτόλογους ή μη, ώστε ν’ αποφεύγεται η επαφή τους με τους ευάλωτους – από πλευράς αγγειακής επιβίωσης – δερματικούς ιστούς. Στη μέθοδο αυτή μπορεί ν’ απαιτηθούν δύο στάδια με μεσοδιαστήματα κάποιων μηνών, εάν οι προς αποκατάσταση μαστοί είναι μεγάλοι και οι υπάρχοντες ιστοί στην περιοχή δεν είναι επαρκείς. Τότε, αρχικά γίνεται τοποθέτηση διατατήρων που διατείνονται σταδιακά και ακολουθεί δεύτερη επέμβαση μικρότερου εύρους, οπότε τοποθετούνται τα μόνιμα ενθέματα. Η μέθοδος είναι μικρής επικινδυνότητας, σύντομη, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, διατηρεί, όμως, τους κινδύνους χρήσης ξένου σώματος και αποδίδει μαστούς πιo συμπαγείς. Σπάνια, στην άμεση αποκατάσταση θ’ απαιτηθεί η μεταφορά ιστών από τη ράχη για την κάλυψη των ενθεμάτων. Αφορά γυναίκες που στο παρελθόν είχαν ακτινοβοληθεί για τη νόσο του μαστού χωρίς να υποβληθούν σε μαστεκτομή και προέβησαν στην επέμβαση μετά τη συμβουλή των θεραπόντων ιατρών.
Αυτόλογοι ιστοί
Κατά τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ιστοί από την κοιλιακή χώρα και με χρήση μικροχειρουργικής τεχνικής εμφυτεύονται στην περιοχή των μαστών. Οι επεμβάσεις αυτές προσφέρουν πολύ καλής ποιότητας αποκατάσταση, γίνονται μόνο υπό προϋποθέσεις, είναι εξαιρετικά πολύωρες και απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική και παραϊατρική ομάδα. Η απόφαση για μεγάλη επέμβαση και μάλιστα σε προφυλακτική μαστεκτομή θα πρέπει να ληφθεί προσεκτικά. Τέλος, αναφέρονται και νέες μέθοδοι άμεσης αποκατάστασης -μεταφορά αυτόλογου λίπους από άλλες περιοχές ή χρήση συσκευών εξωτερικής διάτασης του δέρματος -, που βρίσκονται, όμως, σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης.