Οι σωληνωτοί μαστοί είναι μια συγγενής ανωμαλία των μαστών που χαρακτηρίζεται από στενή βάση του μαστού, μικρό όγκο και μεγάλη θηλή. Αυτή η δυσμορφία δίνει την εμφάνιση “σωλήνα” στον μαστό. Η επέμβαση αποκατάστασης σωληνωτού μαστού είναι μια χειρουργική διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση του σχήματος και του μεγέθους των μαστών.

Τύποι επέμβασης

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επέμβασης αποκατάστασης σωληνωτού μαστού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της δυσμορφίας. Σε γενικές γραμμές, οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Διαστολή του δέρματος του μαστού
  • Τομή του ινώδους δακτυλίου στη βάση του μαστού
  • Τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης
  • Μείωση της θηλής-θηλαίας άλω

Φωτογραφίες πριν την επέμβαση

Προετοιμασία για την επέμβαση

Πριν από την επέμβαση, ο πλαστικός χειρουργός θα συζητήσει με την ασθενή τις επιλογές της και θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο χειρουργικής επέμβασης. Η ασθενής θα πρέπει επίσης να υποβληθεί σε ορισμένες εξετάσεις, όπως μαστογραφία και υπέρηχος μαστών, για να αποκλειστεί η παρουσία οποιασδήποτε υποκείμενης ιατρικής κατάστασης.

Η επέμβαση

Η επέμβαση αποκατάστασης σωληνωτού μαστού πραγματοποιείται συνήθως με γενική αναισθησία. Η διάρκεια της επέμβασης ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της δυσμορφίας.

Μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση, η ασθενής θα παραμείνει στην κλινική για παρακολούθηση για 1-2 ημέρες. Θα χρειαστεί επίσης να φορέσει έναν ειδικό επίδεσμο για αρκετές εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της επέμβασης αποκατάστασης σωληνωτού μαστού είναι συνήθως ικανοποιητικά. Οι ασθενείς συνήθως αναφέρουν βελτίωση του σχήματος και του μεγέθους των μαστών τους.

Συμπέρασμα

Η επέμβαση αποκατάστασης σωληνωτού μαστού είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση της εμφάνισης των μαστών σε γυναίκες με αυτή τη δυσμορφία. Η επέμβαση είναι συνήθως ασφαλής και τα αποτελέσματα είναι συνήθως ικανοποιητικά.

Φωτογραφίες μετά την επέμβαση