Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Η συχνή πληροφόρηση του κοινού και η πρόληψη με αυτοεξέταση του μαστού –μαστογραφία, έχουν σαν αποτέλεσμα οι παλαιότερα μεγάλες επεμβάσεις για τον καρκίνου του μαστού να γίνονται σε μικρότερη έκταση και να αφαιρείται τμήμα μόνο του μαστού. Ωστόσο η βάση για οποιαδήποτε θεραπευτικά σχήματα παραμένει η χειρουργική εκτομή (μεγάλη ή μικρή) του μαστού που παρουσιάζει τη νόσο.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις μετά τον ακρωτηριασμό του μαστού είναι γνωστές σε όλους, όπως και ότι η επέμβαση της αποκατάστασης δεν προκαλεί μεταστάσεις ούτε τοπικές υποτροπές.

Παλαιότερα, είχε αυθαίρετα ορισθεί ως χρόνος αποκατάστασης τα 2 χρόνια μετά τη μαστεκτομή (ταξινόμηση της νόσου βάσει των ιστολογικών εξετάσεων, εφαρμογή ειδικών θεραπειών και μελέτη των αποτελεσμάτων αυτών). Σήμερα είναι αποδεκτό να γίνεται η επέμβαση αποκατάστασης μόλις συμπληρωθούν οι βοηθητικές ειδικές θεραπείες σε διάστημα 6-8 μηνών ή ακόμη η άμεση αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή, στην ίδια επέμβαση. Στατιστικά έχει αποδεχθεί ότι η συχνότητα τοπικής υποτροπής ή μεταστάσεων μετά από μαστεκτομή με αποκατάσταση ή όχι είναι η ίδια. Η ποιότητα, όμως, ζωής των γυναικών με αποκατάσταση μαστού είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτές χωρίς αποκατάσταση.  Η επιλογή του χρόνου αποκατάστασης αφορά κυρίως το χειρουργό μαστού, ο οποίος από κοινού με τον πλαστικό χειρουργό θα αποφασίσουν, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία και το ψυχολογικό υπόβαθρο της ασθενούς.

Συχνά οι επεμβάσεις αντιμετώπισης των καρκίνων του μαστού αφήνουν τα περιθώρια ώστε στο τέλος της επέμβασης ο μαστός να είναι αποδεκτός, σε πολλές όμως περιπτώσεις η μαστεκτομή επιβάλλεται να είναι ακρωτηριαστική, με τεράστιες επιπτώσεις στην είδη επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση της ασθενούς. Έτσι, η άμεση αποκατάσταση -όπου αυτή επιτρέπεται ογκολογικά- βοηθά την ασθενή να βγει από την κλινική με μαστό.

Η ασθενής, επιπλέον, επιβαρύνεται με μικρότερη ενδοκλινική παρουσία, κερδίζοντας χρόνο από επιπρόσθετες επεμβάσεις αποκατάστασης. Η άμεση όμως αποκατάσταση επιμηκύνει το χρόνο της επέμβασης μαστεκτομής και επιβαρύνει το χειρουργό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει να ληφθούν όλες οι προφυλάξεις και η χειρουργική και αναισθησιολογική ομάδα να λειτουργήσει σύμφωνα με το προεγχειρητικό πλάνο.

Αποκατάσταση με ενθέματα

Αποκατάσταση με ενθέματα: Είναι η πιο απλή μέθοδος. Όταν έχει παραμείνει αρκετό δέρμα ή και μαστός, δημιουργείται μια θήκη κάτω από το μεγάλο μυ του θώρακα και τοποθετείται ένα ένθεμα σιλικόνης όπως στην αυξητική των μαστών. Εάν δεν έχουμε αρκετό δέρμα, κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετείται ένα ειδικό μπαλόνι που σταδιακά, ανά εβδομάδα, γεμίζουμε με φυσιολογικό ορό μέχρι να διαταθεί το δέρμα της περιοχής και να αποκτήσει το επιθυμητό μέγεθος. Στη συνέχεια αφαιρείται το μπαλόνι και στη θέση του τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Αποκατάσταση με κρημνούς: Όταν το δέρμα έχει μείνει λεπτό και τεντωμένο και έχει αφαιρεθεί ο θωρακικός μύς, τότε μετακινούμε ιστούς από γειτονικές περιοχές του σώματος.

Ανάπλαση μαστού αμφωτερόπλευρη

Ανάπλαση μαστού