Περιγραφή Επέμβασης

Οι μεγάλοι και πεσμένοι μαστοί μικραίνουν και ανορθώνονται, ενώ οι μικροί και πεσμένοι μαστοί απλώς ανορθώνονται. Στους μεγάλους μαστούς μπορεί να συνυπάρχει μαστοδυνία, πόνος στον αυχένα, την πλάτη, τη μέση και πιθανή κύφωση, καθώς συχνές δερματίτιδες κάτω από τους μαστούς. Ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν στην περίπτωση ασυμμετρίας με υπερπλασία του ενός μόνον μαστού. Συνήθως στην μεγαλομαστία υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό μια καλοήθης κυστική μαστοπάθεια και προεγχειρητικά προηγείται μαστογραφία και υπέρηχος για τον αποκλεισμό κακοήθειας του μαζικού αδένα.

Πριν την επέμβαση

Πριν την επέμβαση προηγείται σε όρθια θέση λεπτομερής σχεδιασμός της επέμβασης με μαρκαδόρο. Στην επέμβαση χορηγείται γενική αναισθησία και αφαιρείται όσο δέρμα-λίπος και μαζικός αδένας χρειάζεται (σμίκρυνση) ή μόνον δέρμα (ανόρθωση), ώστε να επιτύχουμε συμμετρία των μαστών, του μεγέθους και της θέσης της θηλής στο επιθυμητό σχήμα. Η μετακίνηση της θηλής στη νέα θέση γίνεται χωρίς να αποκοπεί από τον μαστό για να διατηρήσει την αισθητικότητά της και την λειτουργία του θηλασμού. Η συρραφή γίνεται με ειδικά ράμματα εσωτερικά και στο δέρμα. Στη σμικρυντική μαστοπλαστική τοποθετείται παροχέτευση στον κάθε μαστό, που αφαιρείται σε 1-2 μέρες. Οι ουλές διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και μπορεί να περιορίζονται σε μια κυκλική ουλή γύρω από τη θηλή (υπάρχει πάντοτε) ή να επεκτείνονται σε κάθετη ή καμπύλη κατεύθυνση κάτω από τη θηλή ή τέλος να συμπληρώνονται με μια οριζόντια τομή στην υπομάστια πτυχή. Οι ουλές και το οίδημα είναι εμφανείς για ένα χρονικό διάστημα. Η αποκατάσταση των ουλών εξαρτάται από την ιδιοσυστασία του συγκεκριμένου ατόμου και σε δεύτερο βαθμό από τις τεχνικές.

Μετά την επέμβαση

Μετά την επέμβαση χορηγούνται αντιβίωση και αναλγητικά και η περιοχή επιδένεται. Ειδικός στηθόδεσμος εφαρμόζεται μετά την 3η μέρα για διάστημα ενός μηνός. Τα ράμματα αφαιρούνται σε δέκα μέρες.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ