Τεχνική

Τα εγκαύματα και μεγάλα τραύματα με απώλεια δέρματος επουλώνονται αργά καταλήγοντας σε ρικνωτικές ουλές, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τους μύες και τένοντες της περιοχής περιορίζοντας τις κινήσεις. Στα παιδιά επιπλέον μπορεί να περιορίζουν την ομαλή ανάπτυξη των οστών, αρθρώσεων, μυών και τενόντων στην περιοχή. Η διόρθωση γίνεται χειρουργικά με εκτομή της ουλής, «Ζ-πλαστική», μεταμόσχευση δέρματος, τοπικούς κρημνούς και διατατές δέρματος. Αν η ρικνωτική ουλή περιλαμβάνει αρθρώσεις, η φυσιοθεραπεία μετά την επέμβαση βοηθάει στο τελικό αποτέλεσμα.