Τεχνική

Συχνά τις συγχέει κανείς με τα χηλοειδή, καθόσον και στις δύο περιπτώσεις η ουλή είναι σκληρή, κόκκινη και προεξέχει από το υγιές δέρμα. Ωστόσο οι υπερτροφικές ουλές παραμένουν στα όρια της αρχικής τομής ή του τραύματος. Συχνά βελτιώνονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα από μόνες τους ή και με την βοήθεια των στεροειδών φαρμάκων (αλοιφές και ενέσεις).

Αν δεν αποδώσουν οι συντηρητικές μέθοδοι, επεμβαίνουμε χειρουργικά. Ο Πλαστικός Χειρουργός αφαιρεί τον περίσσιο ουλώδη ιστό και αλλάζει τη κατεύθυνση της τομής για να μειώσει την τάση και να κάνει την ουλή δυσδιάκριτη. Η επέμβαση, ανάλογα με την έκτασή της, γίνεται με τοπική ή γενική αναισθησία. Μπορεί να εφαρμοσθούν τοπικά στεροειδή κατά την εγχείρηση ή και μετά, καθώς και ειδικά ελαστικά ενδύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.